Kurye (İlaç Dağıtım), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a)Kullanılan olan taşıtın her an kullanıma hazır bulunmasını sağlamak,
b)Kullanılan taşıtın trafikle ilgili belgelerini hazır bulundurmak, gerekli muayenelerinin zamanında yapılmasını sağlamak,
c)İlaç depolarında, eczanelerden alınan ilaç siparişlerine göre hazırlanan ilaçları ve fatura, sevk irsaliyesi vb, belgeleri kontrol ederek teslim almak,
d)Gidilecek adresleri alarak kontrol etmek, adreslere ulaşım için gidilecek en uygun güzergah planı yapmak,
e)Teslim edilecek ilaç ve belge paketleri araca yerleştirmek,
f)Soğuk hava zincirine uygun taşınması gereken ilaçları, buzluk ve buz aküleri ile paketlenmiş kutularda taşımak,
g)İlaçları sipariş verilen adrese, trafik kurallarına uygun olarak en kısa sürede götürmek,
h)İlaçları ve gerekli belgeleri teslim etmek,
i)İlaç ve belgelerin teslim edildiğine dair imza, kaşe veya belge almak,
j)Eczanelerce iade edilen ilaçları belgeleri ile teslim almak ve ecza deposuna teslim etmek,
k)Sorumlu olduğu aracın düzenli olarak periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak,
l)Kullanılan aracın yakıt ikmalini yapmak,
m)Kullanılan aracın arızalanması durumunda amirlerine haber vermek, motosikletin tamir edilmesini sağlamak,
n)Kaza durumlarında, mümkünse durumu amirlerine bildirmek,
o)Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.