ULUSAL YETERLİLİK

 19UY0390-3

MOTOSİKLETLİ KURYE SEVİYE 3

 REVİZYON NO:00 TADİL NO:02

 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Ankara, 2019

ÖNSÖZ

 Motosikletli Kurye (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın oluşturduğu çalışma grubu tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Motosikletli Kurye (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Başkanlık Makamı’nın 10.06.2020 tarih ve 1570 sayılı kararı ile tadil edilmiştir.

Motosikletli Kurye (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Başkanlık Makamı’nın 27.04.2021 tarih ve 1879 sayılı kararı ile ikinci kez tadil edilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu

19UY0390-3 Rev 00 Motosikletli Kurye

Belgenin Detaylarını Görebilirsiniz